top of page
ALGEMENE VOORWAARDEN V2022

Algemene voorwaarden Westlands Pakket. 

 

Samenwerken moet leuk zijn voor beide partijen. En vooral duidelijk. Daarom hebben wij deze algemene voorwaarden opgesteld om alle afspraken tussen Westlands pakket en jullie als opdrachtgever/ klant vast te stellen. Alles vastleggen in voorwaarden kan niet. Dat proberen we dan ook niet. Deze algemene voorwaarden zijn onvoorwaardelijk van toepassing op alle transacties tussen leverancier en klant, tenzij schriftelijk andere voorwaarden met de klant zijn afgesproken. 

Westlands pakket is een v.o.f. en geregistreerd onder kamer van koophandel nummer KVK 86772708 Vestigingsnr. 000052727599.  

Bij het plaatsen van een bestelling verklaart u kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met de algemene en betalingsvoorwaarden. 

Vestigingsadres: Westlands Pakket is gevestigd op Maasdijk 117, 2676 AD Maasdijk. 

Contactgegevens: Email: hallo@westlandspakket.nl, telefoonnummers waarop wij bereikbaar zijn; 0620745622 of 0628323008. 

Offertes: alle offertes zijn onder voorbehoud van fouten. 

Opdrachtverstrekking: via onze website, bevestiging: de opdracht aan Westlands Pakket wordt via onze website geplaatst of schriftelijk gegeven via de mail of een persoonlijk b en of via de social media-kanalen zijn een geldige opdrachtverstrekking.  

Annulering / bestelling wijzigen: tot 30 dagen voorafgaand aan de afleverdatum is het mogelijk je bestelling te wijzigen en of (gedeeltelijk) te annuleren. Dit doen wij omdat 30 dagen voorafgaand aan levering zijn onze leveranciers op de hoogte gebracht van de productieaantallen en zij zijn overgegaan tot de inkoop van de grondstoffen en wellicht al gestart met de voorbereiding en of de productie. 

Retourneren: het is niet mogelijk geleverde en geaccepteerde pakketten te retourneren. 

Levering: wij doen ons best om te leveren op de door jullie aangegeven voorkeursdatum. Wij kunnen echter niet garanderen dat de producten ook exact op de voorkeursdatum worden geleverd.  

Vervoerder: Westlands Pakket kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verantwoordelijkheden en of fouten of schade van de vervoerder. 

Tekenen voor ontvangst: de leverancier kan vragen voor ontvangst te tekenen. De klant is zelf verantwoordelijk voor een visuele inspectie en het controleren van de aantallen. Mocht er onverhoopt een afwijking worden geconstateerd dient de klant direct contact op te nemen met Westlands Pakket en niet voor akkoord te tekenen. 

Niet tevreden: wanneer jullie onverhoopt niet tevreden zijn laat het ons dan zo snel mogelijk weten. Wij denken graag met jullie mee naar de juiste oplossing. Allen schriftelijke reclamaties binnen 48 uur na levering van de pakketten worden in behandeling genomen. Natuurlijk streven we ook na die termijn om tot een goede oplossing te komen. 

Afleverlocatie: wij leveren kosteloos onze producten op de door jullie aangegeven locatie in de gemeente Westland. De producten worden naar binnen gebracht en afgeleverd op de begane grond. 

Verspakketten: verpakketten onderscheiden zich omdat deze koel bewaard dienen te worden. Wij adviseren een gekoelde voorziening te treffen mochten de pakketten niet direct na levering te worden meegegeven aan de eindgebruiker. 

Houdbaarheid: wij leveren verse producten met elk een eigen houdbaarheidsdatum. Voor de best mogelijke kwaliteit adviseren wij de pakketten op de dag van de levering mee te geven aan de eindgebruiker. Producten altijd koel en donker bewaren. 

Copyright: Westlands Pakket gaat ervanuit dat de klant copyrighthouder van een logo of motief is, dan wel door de copyrighthouder geautoriseerd is om dit motief of logo te gebruiken en aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor overtreding van copyrights. 

Artwork: alle prijzen zijn gebaseerd op basis van bruikbaar digitaal artwork (Adobe Illustrator 8.0 EPS). 

Betalingsvoorwaarden: wij factureren volledig (100%) na ontvangst bestelling. 

Betalingstermijn: wij hanteren een betalingstermijn van 14 dagen. 

Webshop: voor alle aankopen in onze webshop zijn deze algemene voorwaarden van toepassing 

Betaalwijze: per bank Rabobank NL63RABO0199329168  t.a.v. Westlands Pakket 

Te laat betalen: wanneer de nota niet is betaald heeft Westlands Pakket het recht de bestelde producten niet e leveren. 

Prijzen: de getoonde prijzen in onze webshop zijn excl. Btw. Er wordt wel btw geheven en afgedragen over onze producten.  

Prijsstijging: wanneer onze leveranciers onverhoopt prijsstijgingen doorvoeren (bijvoorbeeld door een te grote stijging van grondstoffen, energie of andere oorzaak) na 01-09-2022 groter dan 5% zijn wij en behouden wij het recht om onze pakketten te voorzien van een goedkopere samenstelling of de prijsstijging door te berekenen aan onze klanten.  

Leverantie problemen: wanneer onverhoopt 1 van onze leveranciers niet aan de gewenste artikelen of gestelde aantallen kan voldoen behoudt Westlands Pakket het recht de samenstelling van het pakket te wijzigen voor minimaal dezelfde waarde van de samengestelde inhoud. 

Klantgegevens: bij het plaatsen van een offerte aanvraag, sample aanvraag of bestelling worden uw gegevens opgenomen in ons mailingbestand. Wij zullen deze gegevens niet aan derden verstrekken. 

Mailing: uw emailadres gebruiken wij alleen om u periodiek een mail te sturen met onze aanbiedingen en tips. Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden. Wilt u zich hiervoor uitschrijven dan kan dit heel gemakkelijk via de unsubscribe knop in de verzonden mail. 

Zichtexemplaren: het is niet mogelijk een zichtexemplaar aan te vragen. 

Logo aanleveren: wij werken uitsluitend met vector-logo’s, het logo dient te zijn opgemaakt in Adobe Illustrator. Dat betekent dat het logo een .AI of een .EPS-extensie dient te hebben. EPS-bestanden opgemaakt in Photoshop kunnen wij niet verwerken, dit dient in Adobe Illustrator te gebeuren. 

Drukfouten: Westlands Pakket is op geen enkele mogelijkheid aansprakelijk voor drukfouten van relatiegeschenken die niet volgens onze aanleverspecificaties zijn aangeleverd.  

Geschillen: op overeenkomsten tussen Westlands pakket en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Mochten er geschillen naar aanleiding van de overeenkomst ontstaan die niet minnelijk geschikt kunnen worden, dan zullen deze worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waar ondernemer gevestigd is. Ondernemer en klant kunnen overeenkomen hun geschillen te beslechten bij wege van bindend advies of arbitrage. Maar natuurlijk komen wij er graag samen uit.  

Overmacht: Westlands Pakket is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van overmacht, waaronder wordt verstaan: alle van buiten komende oorzaken waarop Westlands Pakket geen invloed kan uitoefenen en waardoor Westlands Pakket niet in staat is haar verplichtingen na te komen. 

Marketing uitingen: klant verleent toestemming aan Westlands Pakket om de naam en logo van de klant te mogen gebruiken als referentie op uitingen van Westlands Pakket op social media, website, brochure enz. 

Leveringsvoorwaarden: bezorgen is maatwerk. Onze eigen transporteurs bezorgen uw bestelling op werkdagen tussen 08:00 en 18:00, niet op zaterdag en zondag. Wij kunnen helaas geen exacte levertijden aangeven aangezien we afhankelijk zijn van externe factoren zoals wegwerkzaamheden, weersverwachting, file’s e.d. 

Prijsvraag: alle rechten voorbehouden. Indien er een prijsvraag wordt georganiseerd kan niet over de uitslag gecorrespondeerd worden. Slechts één inschrijving per bedrijfsnaam / (rechts)persoon is mogelijk. De winnaar ontvangt persoonlijk bericht. 

Geschillen: wij streven ernaar alle geschillen in redelijkheid op te lossen. Op overeenkomsten tussen Westlands Pakket en klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

bottom of page